Kollektivavtal bland hemstädare

Man har på senaste sett att det är väldigt många som jobbar inom hemstädning som saknar kollektivavtal. Det visade sig då GP granskade RUT användare och gjorde stickprov bland de företagen. Man har sett är det är så mycket som två tredjedelar av de som jobbar inom hemstädning.

Priskonkurrensen blir svårare för de med kollektivavtal
Jobbar man inom hemstädning och inte har kollektivavtal så kan man få en väldigt dåligt lön då kollektivavtalen ska garantera en själig lön. De kan också ta billigare priser i sin hemstädning för kunderna och det blir ganska så orättvist för dom som valt att ha kollektivavtal och inte kan vara lika billiga i sina tjänster.

Orättvist för de som följer regler
Den här branschen är oerhört svår om man ska följa alla de föreskrifter och lagar som finns på anställda inom kollektivavtal. Det gör att man inte kan konkurrera om priserna och även fast företagen inom hemstädning som har kollektivavtal sänker sina priser så mycket de kan så blir det knappt någon vinst i företaget och ofta så tjänar cheferna sämre än de anställda för att få företaget att gå runt.

Företag som dessa inom hemstädning har valt att börja ta på sig och leta efter tjänster där man inte får använda rutavdragen för då blir inte deras förluster lika mycket. Det startade väldigt många företag inom hemstädning då rutavdraget tillkom, det var många som såg vinsten med detta. I och med att det startade så många företag inom hemstädning och också de oseriösa som hade skamligt låga priser så kunde inte de seriösa tjäna något på vinsten.

Prisexempel
Magnus Nyberg på Legetimus som erbjuder hemstädning tar upp att han måste dra in 400 kronor i timmen vilket är 200 kronor efter rutavdraget. Det måste täcka kostnaderna så som alla personalkostnader, materialen och pappersarbete. Det här priset är för en helt vanlig kund.

Tyvärr så är det enligt GPs stickprover endast 8 stycken företag som erbjuder hemstädning av 20 stycken man har tittat på som tar detta priset. Det priset som är lägst är 135 kronor i timmen vilket är helt banalt att jobba för.

Av dessa 20 företag som erbjuder hemstädning så är det bara 13 stycken som har kollektiva avtal. De löner som man ser hos företagen är olika och vissa ligger på 106 kronor medan andra på 120 kronor. Det som är enligt avtal är 118 kronor minst för hemstädning.

Svårt att överleva
Tittar man på dessa priser så förstår man att det inte är lätt för företag som erbjuder hemstädning att överleva när kunderna inte prioriterar att de anställda har kollektiva avtal. Folk vill ha det som är billigast och ser inte att det betyder speciellt mycket mer än för deras plånböcker vad dom väljer.